نوشته‌ها

چگونه اعتماد به نفس رفتاری را در خود تقویت کنیم؟

چگونه اعتماد به نفس رفتاری را در خود تقویت کنیم؟

اعتماد به نفس رفتاری را در خود تقویت کنیم

اعتمادبه‌نفس رفتاری یعنی یقین داشته باشید که قادر هستید از همه توانتان استفاده کنید و شرایط زندگی را همان‌گونه که می‌خواهید تغییر دهید. این نوع اعتمادبه‌نفس چهار ویژگی دارد:

ادامه مطلب …