نوشته‌ها

مردان مریخی و زنان ونوسی

چرا نباید ایده "مردان مریخی و زنان ونوسی" را باور کنید؟

/
اگر شما در گذشته سعی می کردید که همسرتان را (چه زن وچه مرد) بهتر بشناسید…